Преглед пред технички

Спремни дочекајте го техничкиот преглед на вашето возило.

fordРедовна комплетна контрола на сите делови на Вашето возило е дел од нашата специјална понуда FORD MOTORCRAFT 5+ за возила постари од 5-години. Ford овластениот сервис е најдобро место да направите контролен преглед на Вашиот Ford пред годишниот технички преглед или пред тргнување на пат.

FORD MOTORCRAFT 5+ ПРЕГЛЕД

ЦЕНА: 599 ден.

По направениот преглед ќе ви дадеме листа на делови кои можеби треба да се променат и наша понуда за промена на истите по промотивна FORD MOTORCRAFT 5+ цена.

Bookmark & Share